Wysyłanie wiadomości testowej

Każdą wiadomość można wysłać na dowolny adres e-mail, aby przetestować jej wygląd oraz inne parametry. Najeżdżamy na Wiadomości, a następnie z menu wybieramy Nowa wiadomość. Definiujemy wszystkie pola, zapisujemy wiadomość, a następnie przechodzimy na kartę Wyślij test.

Pole Wyślij test do przeznaczone jest na adres e-mail, na który mamy zamiar przesłać testową wiadomość. Po wypełnieniu pola klikamy na przycisk Wyślij test. Poniżej pola pojawi się odpowiedź od serwera wysyłki, w zależności od niego będzie można stwierdzić czy konfiguracja serwera była wpisana prawidłowo.

wiadomosc_testowa

Ważne
Wiadomość przez wysłaniem musi posiadać wypełnione wszystkie pola, w przeciwnym wypadku system zgłosi błąd przy wysyłaniu testowym.
Ważne
Przy wysyłaniu wiadomości testowej wszystkie specjalne pola z danymi użytkownika nie będą odpowiednio zamieniane na treść zwartą w tabeli z definicją odbiorców.
Copyright © 2015-2020 - by Lucas SOS | About the Author | Tags | Blog | Links