phpBlueDragon
IMPORTANT! The software is available for free. However, I would ask for your support in the fight against head cancer. At the moment, I cannot find a job anywhere because of the necessary research. Support by PayPal

Wiadomości – szkice

Szkice są to wszystkie dodane przez nas wiadomości do systemu, które chcemy wysłać. Możemy tutaj definiować wiadomości, następnie je zapisywać. Żadna z wiadomości nie musi zostać wysłana.
Najeżdżamy na menu Wiadomości, a z niego wybieramy Szkice. Na stronie zdefiniowana jest tabela z wiadomościami, które dodaliśmy do systemu. Kolumna ID zawiera numer identyfikujący naszą wiadomość w bazie danych. Następnie znajdują się kolumny Do określająca grupę do której chcemy ją wysłać, Temat z tematem wiadomości, kolumna Od zawierająca nazwę serwera z którego będziemy wysyłać wiadomość, Data zawiera czas utworzenia. Po prawej stronie dostępne są przyciski akcji, z nazwą użytkownika odpowiedzialnego za stworzenie elementu, możliwością edycji wiadomości oraz jej usunięcia.

wiadomosci_szkice

Copyright © 2015-2018 - by Lucas SOS | About the Author | Tags | Blog | Links | Login