Użytkownicy

Przejdźmy do konfiguracji kont użytkowników. W menu najeżdżamy na Inne, a następnie wybieramy opcję Użytkownicy. Na stronie jest dostępny przycisk dodający użytkownika oraz ich lista. W tabeli dostępne są opcje ID – zawiera numer identyfikacyjny w bazie danych, Login – adres e-mail za pomocą, którego użytkownik będzie logował się do systemu, Imię i nazwisko użytkownika oraz z prawej strony przycisk przeznaczony do jego usunięcia.

uzytkownicy

Ważne
Każdy użytkownik ma takie same prawa, w tym prawo dodawania nowych użytkowników do systemu.
Ważne
Użytkownik posiadający ID równe 1 jest użytkownikiem głównym i jego konta nie można usunąć.
Copyright © 2015-2019 - by Lucas SOS | About the Author | Tags | Blog | Links | Login