Very important! I was diagnosed with a brain tumor. I had an operation during which he was removed. After four years I had a relapse and had to be operated on again. The surgery saved my life, but I remained disabled. Disability: loss of one eye, right paralysis and others. I take expensive medicines. I won't hide it: I need money for basic expenses such as medicines, rent, electricity, water, etc. I hope that I am the person you will help. Unfortunately, the country does not help me despite paying taxes when I was healthy.
Support me in the battle against cancer. You also support software development.

Usuwanie danych subskrybenta

Najeżdżamy w głównym menu na Grupy, następnie na opcji Przeglądaj. Wybieramy grupę, której subskrybent nas interesuje. Klikamy z prawej strony grupy na ikonę Zobacz grupę. Zostają nam wyświetlone dane na temat jej zawartości. Wybieramy adres e-mail, który chcemy usunąć i klikamy po lewej stronie na łącze Usuń. System zapyta się nas czy jesteśmy pewni wykonania tej operacji, wybieramy przycisk OK. Adres e-mail został usunięty.

usuwanie_subskrybenta

Copyright © 2015-2019 - by Lucas SOS | About the Author | Tags | Blog | Links | Login