Terminarz wysyłki

Przeznaczony jest do zaplanowania automatycznego wysyłania wiadomości przez serwer. Bezwzględnym elementem, które serwer musi posiadać jest CRON, to dzięki niemu system będzie mógł sprawdzać i wysyłać treści.
Najeżdżamy na menu Wiadomości, a z niego wybieramy Terminarz. Dostępne są tutaj dane takie jak ID z numerem identyfikującym wiadomość, Do pole zawierające grupę do której zostanie zrealizowana wysyłka, Temat z tematem wiadomości, Od z nazwą serwera z którego wiadomość zostanie wysłana oraz najważniejszą kolumnę Uruchom wysyłanie. To właśnie w niej zdefiniowana jest data i godzina kiedy wysyłanie ma się rozpocząć. Następnie znajdują się kolumny akcji wraz z nazwą użytkownika, który dodał wiadomość, możliwością edycji oraz usunięcia terminu.

terminarz

Copyright © 2015-2020 - by Lucas SOS | About the Author | Tags | Blog | Links