Very important! I was diagnosed with a brain tumor. I had an operation during which he was removed. After four years I had a relapse and had to be operated on again. The surgery saved my life, but I remained disabled. Disability: loss of one eye, right paralysis and others. I take expensive medicines. I won't hide it: I need money for basic expenses such as medicines, rent, electricity, water, etc. I hope that I am the person you will help. Unfortunately, the country does not help me despite paying taxes when I was healthy.
Support me in the battle against cancer. You also support software development.

Przeglądanie adresów e-mail należących do danej grupy

Pierwszym elementem który należy wybrać jest najechanie kursorem na menu Grupy, następnie wybieramy opcję Przeglądaj. Na stronie zostaną wyświetlone grupy, które znajdują się w systemie. Wybieramy tą do której subskrybentów chcemy wejść. Klikamy z prawej strony na element Zobacz grupę.

Lista subskrybentów składa się z kilkunastu pozycji. Najważniejsze to kolumna akcji z możliwości edycji danego adresu, możliwość usunięcia oraz sam adres e-mail.

przegladanie_grupy

Copyright © 2015-2019 - by Lucas SOS | About the Author | Tags | Blog | Links | Login