Very important! I was diagnosed with a brain tumor. I had an operation during which he was removed. After four years I had a relapse and had to be operated on again. The surgery saved my life, but I remained disabled. Disability: loss of one eye, right paralysis and others. I take expensive medicines. I won't hide it: I need money for basic expenses such as medicines, rent, electricity, water, etc. I hope that I am the person you will help. Unfortunately, the country does not help me despite paying taxes when I was healthy.
Support me in the battle against cancer. You also support software development.

Konta wysyłki

Przeznaczone do wysyłania naszych wiadomości. Dzięki tej opcji możemy zdefiniować nieograniczoną liczbę kont przeznaczonych do wysyłki wiadomości e-mail. Program dział w oparciu o serwer SMTP ze względu na fakt, iż funkcja mail() z PHP wysyła listy e-mail, które w obecnym czasie przez większość serwerów pocztowych są odrzucane jako nieautentyczne.

Klikamy w menu głównym na Konta, a następnie przechodzimy do tabeli Konta.

W pierwszej kolumnie znajduje się numer ID dodanego rekordu, który jest elementem pozwalającym na identyfikację go w bazie danych przez nasz program. Kolumna Nazwa zawiera naszą nazwę konta po której będziemy je identyfikować podczas wysyłania listu e-mail. Następnie znajduje się nadawca poczty czyli nazwa serwera. W kolumnie na końcu tabeli możemy zobaczyć jaki użytkownik dodał konto, kliknąć w przycisk do edycji oraz usuwania elementu.

konta_wysylkowe

Copyright © 2015-2019 - by Lucas SOS | About the Author | Tags | Blog | Links | Login