Very important! I was diagnosed with a brain tumor. I had an operation during which he was removed. After four years I had a relapse and had to be operated on again. The surgery saved my life, but I remained disabled. Disability: loss of one eye, right paralysis and others. I take expensive medicines. I won't hide it: I need money for basic expenses such as medicines, rent, electricity, water, etc. I hope that I am the person you will help. Unfortunately, the country does not help me despite paying taxes when I was healthy.
Support me in the battle against cancer. You also support software development.

Grupy

Bardzo ważnym elementem są grupy, dzięki którym możemy definiować użytkowników do których będziemy wysyłać nasze wiadomości. W grupach można włączyć możliwość tylko jednokrotnego dodania danego adresu e-mail do jednej grupy, lub zrezygnować z takiej opcji. Najeżdżamy w menu głównym na element Grupy, z którego wybieramy opcję Przeglądaj.

Kolumna ID zawiera identyfikator grupy pochodzący z bazy danych, druga kolumna Nazwa zawiera nazwę grupy zdefiniowaną przez nas. Kolejna Ilość adresów zawiera informację o ilości adresów e-mail znajdujących się w danej grupie. Kolumna Czy adresy mogą się powtarzać daje nam informację czy w grupie może znajdować się więcej niż jedna definicja tego samego adresu e-mail. Kolumny z akcjami zawierają: nazwę użytkownika, który daną grupę stworzył, członków grupy, import danych do grupy, eksport danych z grupy, edycję grupy oraz jej usunięcie.

grupy
Copyright © 2015-2019 - by Lucas SOS | About the Author | Tags | Blog | Links | Login