Very important! I was diagnosed with a brain tumor. I had an operation during which he was removed. After four years I had a relapse and had to be operated on again. The surgery saved my life, but I remained disabled. Disability: loss of one eye, right paralysis and others. I take expensive medicines. I won't hide it: I need money for basic expenses such as medicines, rent, electricity, water, etc. I hope that I am the person you will help. Unfortunately, the country does not help me despite paying taxes when I was healthy.
Support me in the battle against cancer. You also support software development.

Eksport adresów e-mail z grupy

System umożliwia eksport adresów e-mail znajdujących się w danej grupie dzięki czemu można ich użyć w innym programie czy też zrobić za pomocą tej opcji kopię zapasową części systemu. Najeżdżamy na menu Grupy, następnie wybieramy z niej opcję Eksport z grupy.

eksport_z_grupy

Formularz zawiera pole rozwijane Nazwa grupy z którego wybieramy grupę dla której chcemy wykonać eksport. Klikamy na polu Wybierz grupę.

eksport_z_grupy_opcje

Na następnej stronie mamy kilka opcji do wyboru. Pierwsze pole to Opcje eksportu, w którym dostępne są dwie opcje: Eksportuj wszystkie dane – wybór spowoduje zapisanie do pliku wszystkich danych z wszystkich kolumn, Eksportuj wyłączanie adresy e-mail – spowoduje eksport jedynie adresów e-mail. Pozycja nagłówki kolumn, spowoduje, że w pierwszej linii pliku będą zawarte nazwy kolumn, aby można było łatwiej zorientować się jakie dane się w niej znajdują. Kiedy zakończyliśmy wybieranie ustawień eksportu klikamy na przycisk Pobierz plik CSV. Rozpocznie się pobieranie pliku zawierającego dane.

Copyright © 2015-2019 - by Lucas SOS | About the Author | Tags | Blog | Links | Login