phpBlueDragon
IMPORTANT! The software is available for free. However, I would ask for your support in the fight against head cancer. At the moment, I cannot find a job anywhere because of the necessary research. Support by PayPal

Eksport adresów e-mail z grupy

System umożliwia eksport adresów e-mail znajdujących się w danej grupie dzięki czemu można ich użyć w innym programie czy też zrobić za pomocą tej opcji kopię zapasową części systemu. Najeżdżamy na menu Grupy, następnie wybieramy z niej opcję Eksport z grupy.

eksport_z_grupy

Formularz zawiera pole rozwijane Nazwa grupy z którego wybieramy grupę dla której chcemy wykonać eksport. Klikamy na polu Wybierz grupę.

eksport_z_grupy_opcje

Na następnej stronie mamy kilka opcji do wyboru. Pierwsze pole to Opcje eksportu, w którym dostępne są dwie opcje: Eksportuj wszystkie dane – wybór spowoduje zapisanie do pliku wszystkich danych z wszystkich kolumn, Eksportuj wyłączanie adresy e-mail – spowoduje eksport jedynie adresów e-mail. Pozycja nagłówki kolumn, spowoduje, że w pierwszej linii pliku będą zawarte nazwy kolumn, aby można było łatwiej zorientować się jakie dane się w niej znajdują. Kiedy zakończyliśmy wybieranie ustawień eksportu klikamy na przycisk Pobierz plik CSV. Rozpocznie się pobieranie pliku zawierającego dane.

Copyright © 2015-2018 - by Lucas SOS | About the Author | Tags | Blog | Links | Login