Very important! I was diagnosed with a brain tumor. I had an operation during which he was removed. After four years I had a relapse and had to be operated on again. The surgery saved my life, but I remained disabled. Disability: loss of one eye, right paralysis and others. I take expensive medicines. I won't hide it: I need money for basic expenses such as medicines, rent, electricity, water, etc. I hope that I am the person you will help. Unfortunately, the country does not help me despite paying taxes when I was healthy.
Support me in the battle against cancer. You also support software development.

Edycja adresu subskrybenta

Najeżdżamy w menu na Grupy, następnie wybieramy opcję Przeglądaj. Widzimy przed sobą grupy, które znajdują się w systemie. W wybranej grupie klikamy na łączu Zobacz grupę. Znajdujemy się na stronie wraz z członkami grupy. Wybieramy adres e-mail, który mamy zamiar edytować i klikamy z jego lewej strony na ikonę Edytuj.

W formularzu w polu Email poprawiamy adres e-mail. W polach poniżej możemy poprawić dane dodatkowe. Następnie klikamy na przycisk Edytuj e-mail.

edycja_subksrybenta

Uwaga
Jeżeli w naszej grupie nie zaznaczyliśmy opcji pozwalającej na dodanie więcej niż jednego adresu e-mail, a e-mail który edytowaliśmy istnieje już w systemie, jego zapisanie będzie niemożliwe.
Copyright © 2015-2019 - by Lucas SOS | About the Author | Tags | Blog | Links | Login