Dodawanie nowego użytkownika

W menu głównym najeżdżamy na menu Inne i wybieramy z niej opcję Użytkownicy. Na otwartej stronie klikamy na przycisk dostępny u góry Dodaj użytkownika. Formularz zawiera dwa pola. E-mail (login) przeznaczone na wpisanie adresu e-mail nowego użytkownika oraz pole Imię i nazwisko. Po wypełnieniu pól klikamy na przycisk Dodaj subkonto.

dodawanie_uzytkownika

Nowy użytkownik został dodany, teraz wyświetlone zostały dane do logowania. Możemy mu je przekazać wysyłając list e-mail, lub drukując je na kartce papieru i wręczyć osobiście.

dodawanie_uzytkownika_komunikat

Copyright © 2015-2019 - by Lucas SOS | About the Author | Tags | Blog | Links | Login