phpBlueDragon
IMPORTANT! The software is available for free. However, I would ask for your support in the fight against head cancer. At the moment, I cannot find a job anywhere because of the necessary research. Support by PayPal

Dodawanie nowego podpisu

Najeżdżamy na menu Inne, a z niego wybieramy opcję Podpisy. Po załadowaniu się strony należy przejść do nagłówka Dodaj nowy podpis. W polu Nazwa podpisu podajemy nazwę po której można zidentyfikować dodaną treść. Wypełniamy pole Podpis (dla wiadomości HTML) treścią która będzie pokazywana na dole wiadomości w formacie HTML.

dodaj_podpis

Następnie wypełniamy pole Podpis (dla wiadomości TEXT), którego zawartość zostanie dodana do wiadomości wysyłanej w formie tekstowej, kiedy użytkownik nie będzie mógł odczytać wiadomości w formie zapisanej za pomocą znaczników. Na samym końcu klikamy w przycisk Dodaj podpis.

dodaj_podpis_tekstowy

Copyright © 2015-2018 - by Lucas SOS | About the Author | Tags | Blog | Links | Login