phpBlueDragon
IMPORTANT! The software is available for free. However, I would ask for your support in the fight against head cancer. At the moment, I cannot find a job anywhere because of the necessary research. Support by PayPal

Dodawanie adresu e-mail do wykluczeń

Najeżdżamy w głównym menu na Grupy, wybieramy opcję Wykluczenia. Na stronie klikamy w przycisk Dodaj nowy e-mail.

dodawanie_wykluczenia

Zostaniemy przeniesieni do formularza. W polu Adres e-mail należy zdefiniować adres, który mamy zamiar blokować. Następnie klikamy na przycisk Dodaj e-mail. Adres został dodany o czym system poinformował nas komunikatem u góry strony. Teraz możemy zdefiniować kolejny niechciany adres e-mail.

Copyright © 2015-2018 - by Lucas SOS | About the Author | Tags | Blog | Links | Login