Konsola wysyłania

Przeznaczona jest do obserwacji wysyłanych listów e-mail. Klikamy na menu File, a następnie wybieramy Send console. Znajdują się tutaj takie dane jak Topic – temat wiadomości, From – konto z którego jest obecnie wysyłana, To – grupa do której jest wysyłana. Przycisk Cancel sending spowoduje anulowanie wysyłania. Poniżej dostępne jest pole z szczegółami dotyczącymi wysyłki.

Copyright © 2015-2020 - by Lucas SOS | About the Author | Tags | Blog | Links