Very important! I was diagnosed with a brain tumor. I had an operation during which he was removed. After four years I had a relapse and had to be operated on again. The surgery saved my life, but I remained disabled. Disability: loss of one eye, right paralysis and others. I take expensive medicines. I won't hide it: I need money for basic expenses such as medicines, rent, electricity, water, etc. I hope that I am the person you will help. Unfortunately, the country does not help me despite paying taxes when I was healthy.
Support me in the battle against cancer. You also support software development.

Eksport e-mail

Eksport list wysyłkowych pomaga przygotować kopię adresów e-mail wraz z wszystkimi danymi zapisanych w bazie. Klikamy na menu File, z niego wybieramy opcję Groups. Teraz z prawej strony zaznaczamy grupę z której adresy chcemy wyeksportować, a następnie z lewej strony klikamy na opcji Edit group e-mails. Z lewej strony wybieramy opcję Export group.

Pole Select group służy do wyboru grupy, którą mamy zamiar zachowac jako plik CSV. Następnie wybieramy z pola What export rodzaj danych. Opcja Only e-mail wyeksportuje jedynie adresy, a opcja Whole data wszystkie dane. Z pola Row separate wybieramy ogranicznik kolejnych pól. Po zaznaczeniu Export field names w pierwszym wierszu zostaną zapisane także nazwy kolumn. Kiedy zakończymy wypełniać formularz wystarczy kliknąć na przycisk Export.

Otworzy się wówczas okno do wskazania lokalizacji i nazwy pliku. Po zakończeniu nastąpi eksport danych.

Copyright © 2015-2019 - by Lucas SOS | About the Author | Tags | Blog | Links | Login