Edycja grupy

Z menu File klikamy na pozycję Groups. Z prawej strony okna w liście grup wybieramy jedną poprzez jej zaznaczenie jednokrotnym kliknięciem. Następnie wybieramy z lewej strony opcję Edit existing group.
Pojawia się okno w którym w polu Group name edytujemy jej nazwę. Pole Repetition of address określa czy w danej grupie przechowywane mogą być identyczne adresy e-mail. Po zakończeniu edycji klikamy na przycisk OK.

Copyright © 2015-2019 - by Lucas SOS | About the Author | Tags | Blog | Links | Login