Very important! I was diagnosed with a brain tumor. I had an operation during which he was removed. After four years I had a relapse and had to be operated on again. The surgery saved my life, but I remained disabled. Disability: loss of one eye, right paralysis and others. I take expensive medicines. I won't hide it: I need money for basic expenses such as medicines, rent, electricity, water, etc. I hope that I am the person you will help. Unfortunately, the country does not help me despite paying taxes when I was healthy.
Support me in the battle against cancer. You also support software development.

Edycja grupy

Z menu File klikamy na pozycję Groups. Z prawej strony okna w liście grup wybieramy jedną poprzez jej zaznaczenie jednokrotnym kliknięciem. Następnie wybieramy z lewej strony opcję Edit existing group.
Pojawia się okno w którym w polu Group name edytujemy jej nazwę. Pole Repetition of address określa czy w danej grupie przechowywane mogą być identyczne adresy e-mail. Po zakończeniu edycji klikamy na przycisk OK.

Copyright © 2015-2019 - by Lucas SOS | About the Author | Tags | Blog | Links | Login