Dodawanie konta wysyłania

Dodawanie konta dokonujemy poprzez kliknięcie w menu File na pozycji Send accounts. Następnie z lewej strony wybieramy opcję Add account.
Pole Name przeznaczone jest na naszą nazwę konta po której będziemy w stanie zidentyfikować je podczas dodawania nowego mailingu. Przechodzimy na zakładkę Setings. W polu Server należy wpisać adres do serwera SMTP. Name of sending messages jest przeznaczone na wpisanie swojego imienia bądź nazwy firmy, która pojawi się jako nazwa nadawcy w programie użytkownika. Pola User e-mail oraz User e-mail (rec) muszą zawierać adres e-mail na serwerze z którego wiadomość zostanie wysłana. Pierwsze jest nadawcą, a drugie adresem na który ma zostać zwrócona wiadomość w przypadku odpowiedzi. Następne pole to Number of sent e-mail (at the same time) służy do zdefiniowania ile wiadomości e-mail będzie przesyłane w tym samym czasie.Przechodzimy na zakładkę Authentication. Pole Login przeznaczone jest na login do serwera SMTP, a pole Password na hasło do owego serwera. Następnie można użyć połączenia SSL/TTL oraz zdefiniować Port. Ponieważ na niektórych komputerach ze względu na zainstalowany system antywirusowy część portów jest zamknięta dodałem dwie metody wysyłania. Pierwsza Use .NET SMTP używa metod wbudowanych w język programowania, natomiast druga Use program SMTP używa specjalnych bibliotek opracowanych przez firmę Rebex. Kiedy zakończymy konfigurowanie klikamy na przycisk Test connection. Spowoduje to test połączenia do serwera o czym zostaniemy poinformowani w specjalnym komunikacie. Na dole okna zdefiniowane są pola Pause, która decyduje co ile wysłanych listów e-mail zostanie dodana przerwa w wysyłaniu oraz pole Pause time, którym możemy zdefiniować jego długość. Po zakończeniu konfiguracji klikamy na przycisk OK.

Copyright © 2015-2020 - by Lucas SOS | About the Author | Tags | Blog | Links