Plik .htaccess

Instalacja oprogramowania na serwerze jest zalecana bezpośrednio w domenie, lub sub domenie, tak aby wywołania systemu dokonać z głównego adresu. Gdyby jednak nie udało się tego wykonać, należy edytować plik .htaccess.
 
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f  
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d  
RewriteRule ^(.*)$ ./index.php?/$1 [L]

W linii RewriteBase należy podać pełną ścieżkę do pliku index.php. Gdy na przykład nasz skrypt zainstalowany jest w lokalizacji http://phpbluedragon.eu/test/ wówczas linia ta powinna zawierać nazwę katalog test.
 
RewriteBase /test/
Copyright © 2015-2019 - by Lucas SOS | About the Author | Tags | Blog | Links | Login