Very important! I was diagnosed with a brain tumor. I had an operation during which he was removed. After four years I had a relapse and had to be operated on again. The surgery saved my life, but I remained disabled. Disability: loss of one eye, right paralysis and others. I take expensive medicines. I won't hide it: I need money for basic expenses such as medicines, rent, electricity, water, etc. I hope that I am the person you will help. Unfortunately, the country does not help me despite paying taxes when I was healthy.
Support me in the battle against cancer. You also support software development.

Edycja e-mail

Miejsce przeznaczone na treść wiadomości wysyłanych do ciebie w przypadku gdybyś zapomniał hasła lub wygenerowanego raportu. Pole Tytuł przeznaczone jest na temat wiadomości, pole Treść na jej zawartość. U góry pól zawarte są pseudo zmienne które możesz umieścić wewnątrz listu e-mail. Najlepiej jest ich nie usuwać z pola z treścią, ponieważ w późniejszym czasie korzystanie z systemu może okazać się niemożliwe. Po zakończeniu konfigurowania kliknij na przycisk Aktualizuj treść listów e-mail.

Copyright © 2015-2019 - by Lucas SOS | About the Author | Tags | Blog | Links | Login