Very important! I was diagnosed with a brain tumor. I had an operation during which he was removed. After four years I had a relapse and had to be operated on again. The surgery saved my life, but I remained disabled. Disability: loss of one eye, right paralysis and others. I take expensive medicines. I won't hide it: I need money for basic expenses such as medicines, rent, electricity, water, etc. I hope that I am the person you will help. Unfortunately, the country does not help me despite paying taxes when I was healthy.
Support me in the battle against cancer. You also support software development.

Edycja listów e-mail

System udostępnia możliwość zmiany treści listów e-mail wysyłanych do nas podczas na przykład przypominania hasła. W celu ich edycji klikamy z górnego menu na Editing E-mail. Na stronie znajduje się formularz w którym w polu Title wpisujemy tytuł wiadomości, a w polu Content jej treść. Dostępne są także specjalne znaczniki wymienione na zółtym tle. Zostaną one podmienione przez system na dane. Kiedy zakończymy edycję wówczas klikamy na przycisk Update the content of e-mails.

Copyright © 2015-2019 - by Lucas SOS | About the Author | Tags | Blog | Links | Login