Dodawanie nowego projektu

Wchodzimy na stronę główną naszego systemu i klikamy w przycisk Add new project. Na stronie dostępny jest formularz z polami Project name w którym należy podać jego nazwę oraz URL of the project. Pole to przeznaczone jest na adres strony, którą mamy zamiar sprawdzić w wyszukiwarce Google. Musimy wpisać dokładny adres, najlepiej bez znaku slasha na końcu ścieżki. Wówczas podczas wyszukiwania mamy większą pewność natrafienia na naszą stronę. Klikamy na przycisk Add project.

Copyright © 2015-2019 - by Lucas SOS | About the Author | Tags | Blog | Links | Login