Przeglądanie kosza

Kosz zawiera elementy usunięte lub elementy które były zawarte w kategoriach, które usunęliśmy. Dostępne są tuta przyciski: Restore - do przywracania elementu oraz Clear trash do czyszczenia kosza.

Przywracanie elementów z kosza

Menu po lewej stronie programu zawiera pozycję Trash, zawsze znajduje się na samym dole listy. Klikamy ją. Przeszliśmy do koszta. Teraz z pola zawierającego dokumenty wybieramy jeden element, który chcemy przywrócić klikając na niego. Następnie przycisk Restore stał się aktywny. Klikamy na przycisk. Teraz zostało nam wyświetlone okno w którym w pozycji Category wybieramy kategorię, a następnie klikamy na przycisk Restore. Wybrany element został przywrócony do kategorii, którą wybraliśmy.

Czyszczenie kosza

Z listy po lewej stronie programu wybieramy pozycję Trash. Katalog ten zawiera wszystkie usunięte przez nas pliki. Następnie klikamy na przycisk z prawego górnego rogu aplikacji: Clear trash. Program zapyta się nas czy na pewno chcemy usunąć kosz, klikamy na przycisku Yes. Pamiętaj, że wszystkie pliki zostaną usunięte i nie będzie możliwości ich przywrócenia.

Copyright © 2015-2019 - by Lucas SOS | About the Author | Tags | Blog | Links | Login